Thị trường

Kiến thức kinh doanh

Case study

Chiến lược Influencer Marketing của Nike
Case study 17/06/2021

Chiến lược Influencer Marketing của Nike

Nike được sáng lập bởi Bill Bowerman (một huấn luyện viên điền kinh tại đại học Oregon) cùng Phil Knight (học trò của Bill Bowerman) vào ngày 25/1/1964 với tên gọi ban đầu là Blue Ribbon Sports. Kể từ khi đi vào hoạt động và quá trình marketing, Phil Knight...

Truyền cảm hứng

Câu chuyện thương hiệu

Chiến lược thương hiệu

Kinh doanh