Thị trường

Kiến thức kinh doanh

Case study

Truyền cảm hứng

Câu chuyện thương hiệu

Cá chép hóa rồng: Bí quyết đào tạo lãnh đạo kiểu Google
Câu chuyện thương hiệu 12/09/2021

CEO xinh đẹp biến ứng dụng truyện tranh thành “kỳ lân” gây bão MXH Trung Quốc: Tuổi ngoài 20, bị đánh giá có 1% trở thành hoạ sĩ nhưng hành trình cho ra đời ứng dụng tỷ USD mới ấn tượng

CEO xinh đẹp biến ứng dụng truyện tranh thành "kỳ lân" gây bão MXH Trung Quốc: Tuổi ngoài 20, bị đánh giá có 1% trở thành hoạ sĩ nhưng hành trình cho ra đời ứng dụng tỷ USD mới ấn tượng

Chiến lược thương hiệu

Kinh doanh