Quản trị doanh nghiệp

Học được gì từ triết lý tuyển dụng của Elon Musk?
Học được gì từ triết lý tuyển dụng của Elon Musk?...

Elon Musk được tôn sùng là một trong những nhà có tầm nhìn tương lai tuyệt vời nhất của thời đại. Phần lớn các nhà doanh nghiệp đều cố gắng kiếm tìm những cơ hội nhỏ đang hiện hữu sẵn có, nhưng Musk lại có những ý tưởng vĩ đại...

03/05/2021

Học cách ra quyết định như Jeff Bezos...

CEO Jeff Bezos không thể đưa Amazon lên vị trí hàng đầu trên thị trường nếu không vững nghệ thuật về việc đưa ra quyết định. Ông chia sẻ quyết định

11/04/2021

Tận dụng công nghệ kết nối nhân viên mới và công ty
Tận dụng công nghệ kết nối nhân viên mới và công ty...

Thật khó để ai đó có thể phản bác lại tầm quan trọng về sự cam kết của nhân viên. Một người có cam kết sẽ luôn mang ý thức gắn bó mạnh mẽ với công việc. Và một khi cảm nhận được điều này với tư cách là nhân...

30/03/2021

Quản trị chiến lược theo thời gian
Quản trị chiến lược theo thời gian...

Quản trị chiến lược theo thời gian là biện pháp có thể áp dụng ở mọi công ty không phân biệt quy mô lớn nhỏ hay lĩnh vực hoạt động. Đặc biệt, nó phát huy tác dụng điển hình tại các quốc gia đang trong thời kỳ chuyển đổi và...

29/03/2021

Tự do sẽ thúc đẩy nhân viên làm việc sáng tạo
Tự do sẽ thúc đẩy nhân viên làm việc sáng tạo...

“Tự do sẽ thúc đẩy nhân viên làm việc sáng tạo hơn và mọi người sẽ có cơ hội để thử nhiều thứ khác nhau trong tương lai. Vì vậy, tốt hơn là bạn nên để họ thoải mái làm những gì họ nghĩ thay vì bắt ép, gò bó...

24/03/2021