Bạn đang tìm thông tin với từ khóa : Elon Musk

Học được gì từ triết lý tuyển dụng của Elon Musk?
Học được gì từ triết lý tuyển dụng của Elon Musk?...

Elon Musk được tôn sùng là một trong những nhà có tầm nhìn tương lai tuyệt vời nhất của thời đại. Phần lớn các nhà doanh nghiệp đều cố gắng kiếm tìm những cơ hội nhỏ đang hiện hữu sẵn có, nhưng Musk lại có những ý tưởng vĩ đại...

03/05/2021