Truyền Cảm Hứng

6 thói quen của người giàu có
6 thói quen của người giàu có...

Người giàu thói quen không quan tâm đến hàng hiệu, thích đọc sách, xây dựng kế hoạch làm việc khoa học và thích kết thân với người giỏi hơn mình.

28/08/2021