Truyền Cảm Hứng

Giữ tiền từ lời khuyên người giàu...

Tại sao nhiều người luôn than thở rằng không giữ được tiền? Bạn đã bao giờ ở trong tình trạng tiền vừa có lại tiêu hết? Bạn sẽ làm gì trong tình huống này?

07/11/2021