Chiến lược thương hiệu

Airbnb -"vua" khách sạn đã sinh tồn qua đại dịch thế nào? - Làm giàu từ kinh doanh
Airbnb -“vua” khách sạn đã sống sót thế nào?...

Chỉ vài tháng sau khi đại dịch Covid-19 hoành hành, lượng đặt phòng của tập đoàn Airbnb giảm hơn 70% và giảm nửa định giá của công ty. Nhưng cuối cùng thì Airbnb đã phục hồi đáng kể và đang tiến tới IPO với mức định giá dự kiến là...

18/09/2021